เกี่ยวกับเรา

           

“ชอบธรรมป้าย” ดำเนินการโดย บริษัท ชอบธรรม จำกัด เป็นตัวแทนการจัดจำหน่ายของโรงงานผลิตป้ายทุกชนิด ซึ่งโรงงานได้ดำเนินงานมาเป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทางโรงงานมีการพัฒนาผลงานและการเพิ่มศักยภาพในการผลิต ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุดมาตลอด ได้ขยายกิจการลงทุนเครื่องจักรจากต่างประเทศมูลค่าว่า 50 ล้านบาท ตั้งอยู่ในซอยเอกชัย 70 เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร

เรามีทีมงานที่มีความชำนาญและมากประสบการณ์กว่า 100 คน โดยแบ่งเป็นทีมงานการผลิต และ ทีมงานติดตั้ง เพื่อการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทุกรูปแบบและรวดเร็ว 

 ทะเบียนพานิชเลขที่ 0105556009596

    • 104
    • 39
      บริษัทฯ ได้ซื้อเครื่องจักรที่ทันสมัย มูลค่ากว่า 50 ล้านบ้านเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการผลิต และตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าได้อย่างครบถ้วน
    • S__14557209
Visitors: 2,935