งานเลเซอร์ ฉลุ


  • 13173448_1014328785270294_6336186764140411486_o.jpg
    ลักษณะงาน: งานยิงเลเซอร์ งานฉลุ ตัดฉลุ

  • S__3285000.jpg
    งานฉลุสามารถฉลุได้ตามแบบ ได้โดยเครื่องจักรอันทันสมัย ลงบนชิ้นงานได้หลากหลาย เช่นไม้อัดอคิลิคสังกะสีเหล็กพลาสวู๊ด
Visitors: 2,935