งานเลเซอร์

ลักษณะงาน : งานยิงเลเซอร์ งานฉลุ ตัดฉลุ


       

  • S__3285000.jpg
    งานฉลุสามารถฉลุได้ตามแบบ ได้โดยเครื่องจักรอันทันสมัย ลงบนชิ้นงานได้หลากหลาย เช่นไม้อัดอคิลิคสังกะสีเหล็กพลาสวู๊ด
Visitors: 2,935