งานฉลุ

งานฉลุ

สามารถฉลุได้ตามแบบ ได้โดยเครื่องจักรอันทันสมัย ลงบนชิ้นงานได้หลากหลาย เช่น

  • ไม้อัด
  • อคิลิค
  • สังกะสี
  • เหล็ก
  • พลาสวู๊ด
Visitors: 2,935