เครื่องจักร

บริษัทฯ ได้ซื้อเครื่องจักรที่ทันสมัย มูลค่ากว่า 50 ล้านบ้านเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการผลิต และตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าได้อย่างครบถ้วน
Visitors: 2,935